מרכז אבחון - כרמיאל

מרכז אבחון "אל-ראזי"-כרמיאל הוקם בשנת 2018, מספק שירותי אבחון והערכה לאנשים עם מוגבלויות (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, מוגבלויות פיזיות) לחברה הערבית והיהודית באזור הצפון. המרכז כפוף לפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אוכלוסיית היעד:

-          אנשים עם חשד סביר למוגבלות שכלית התפתחותית (מש׳׳ה) באזור הצפון- למגזר הערבי בכל הגילאים.

-          אנשים עם חשד לאוטיזם.

-          אנשים עם מוגבלות השייכים למנהל מוגבלויות במשרד הרווחה, אך זקוקים להערכת צרכים מחודשת ובניית מעטפת מענים מותאמת אישית.

 

תהליך אבחון מש׳׳ה: העובד הסוציאלי במחלקת הרווחה אמור לזהות חשד סביר ראשוני לתפקוד בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית, מזמין את המשפחה או האפוטרופוס, מיידע אותם בעניין החשד, מסביר להם תהליך האבחון ומחתים אותם על טופס וויתור סודיות, העו''ס מתחיל לאסוף חומר הרקע עבור אותו מאובחן כמו חומר רפואי, חומר פסיכולוגי, דוחות חינוכיים, כותב דוח סוציאלי וממלא טופס איסוף נתונים אודות המשפחה, כל החומר נשלח עם טופס הפנייה לפיקוח המחוזי במשרד הרווחה, המפקח אמור לבדוק את החומרים שוב ולאשר כי אכן קיים חשד סביר למוגבלות שכלית התפתחותית, ואז החומר נשלח על ידי המפקח למרכז האבחון על פי חלוקה גיאוגרפית קבועה מראש.

 

ברגע שהחומר נתקבל במרכז האבחון, נוצר קשר טלפוני עם המשפחה כדי לתאם אתה יום מתאים לאבחון, לאחר התיאום נשלחת הזמנה כתובה הן למשפחה והן לאפוטרופוס, נשלח העתק מהזימון לעו''ס הקהילה, לפני האבחון ביומיים מבוצעת שיחת תזכורת עם המשפחה להבטחת הגעתם.

 

ביום האבחון: המאובחן אמור לעבור 3 בדיקות: 1. בדיקה סוציאלית- לבדיקת התחום ההסתגלותי. 2. בדיקה פסיכולוגית- לבדיקת רמת אינטליגנציה. 3. בדיקה רפואית- לבדיקת מצב בריאותי, אבחנות, תרופות ואנמנזה התפתחותית. במקרים שמתרשמים מקיומה של הפרעה נפשית או קשיים בתחום הרגשי וההתנהגותי המאובחן יוזמן לבדיקה פסיכיאטרית ביום אחר.

 

לאחר סיום הבדיקות נערכת ישיבת סיכום בין הצוות המאבחן אשר קובעים בסופה את רמת תפקודו של המאובחן, דוח סיכום האבחון מועבר לוועדת האבחון אשר מתכנסת במרכז ולה המנדט החוקי לקבוע את רמת התפקוד.

 

וועדת האבחון מורכבת מחמישה אנשי מקצוע אשר מועסקים על ידי משרד הרווחה אך יושבים במרכז האבחון לצורך הקלה על המשפחות להגיע. התפקידים של חברי הועדה הם:  עובד סוציאלי, רופא מומחה, פסיכיאטר, מורה ממערכת החינוך, פסיכולוג.

 

צוות מרכז האבחון כולל:

○       רכז האבחון (עובד סוציאלי)

○       עובדים סוציאליים מאבחנים

○       פסיכולוגים (פסיכולוג התפתחותי לאבחון ילדים, ופסיכולוג שיקומי/ חינוכי/ קליני לאבחון בוגרים)

○       רופאים (רופא ילדים/ נוירולוג ילדים) לאבחון ילדים, רופא עם התמחות פנימית/ משפחה/ נוירולוגיה לאבחון מבוגרים)

○       פסיכיאטרים (פסיכיאטר מומחה הילד והמתבגר לאבחון ילדים, פסיכיאטר מומחה מבוגרים לאבחון מבוגרים).

 

ליצירת קשר:

טלפון:  04-9800988

פקס: 04-9800989

דואר אלקטרוני:  carmiel@elrazi.org

 
 

אנו נשמח לקבל את הנתונים שלך שם ודואר אלקטרוני, כדי לקבל את כל החדשות של מרכז אלראזי לשיקום ילדים